WNIOSKI NA EGZAMIN CZELADNICZY W SYSTEMIE SZKOLNYM

W związku ze zmianami w Prawie Oświatowym, egzaminy czeladnicze dla młodocianych uczących się w Branżowej Szkole, przeprowadzone zostaną do 10.06.2022r.

W związku z tym składanie wniosków w Cechu odbywać się będzie do 1.03.2022r.

Proszę o dołączanie do wniosku załączników podanych we wniosku.

Opłata za egzamin czeladniczy: 760,71zł

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego:

 

Zaświadczenie potwierdzające realizację nauki zawodu: