ODPUST ŚW. JAKUBA APOSTOŁA

W niedzielę 25 lipca w Święto Patrona Miasta Lęborka św. Jakuba Apostoła w Sanktuarium św. Jakuba Ap. odbyła się uroczysta suma odpustowa. Przewodniczył jej Wikariusz Prowincjalny o. Andrzej Lengenfeld. We mszy uczestniczyli przedstawiciele miasta i starostwa. Tradycyjnie też we mszy…