Kursy dla młodocianych pracowników

przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych i zawodowych  

 uczen[1]
TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU

cały rok szkolny

ADRESACI KURSU

Uczniowie – młodociani pracownicy odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych w formie pozaszkolnej w zawodach:

 • blacharz samochodowy
 • cukiernik
 • dekarz
 • elektromechanik AGD
 • elektryk
 • fotograf
 • fryzjer
 • kamieniarz
 • krawiec
 • kucharz
 • lakiernik samochodowy
 • malarz – tapeciarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter instalacji i urządzeń sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz – tynkarz
 • obuwnik (szewc)
 • piekarz
 • sprzedawca
 • stolarz
 • szklarz
 • ślusarz
 • tapicer
 • zegarmistrz
 • złotnik

CELE I ZADANIA KURSU

Teoretyczne przygotowanie do egzaminu czeladniczego

ABSOLWENCI KURSU

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie konieczne do przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

CZAS TRWANIA

Liczba godzin dla poszczególnych zawodów ustalana jest na podstawie programów nauczania MEN

INFORMACJE I ZAPISY

Sekretariat Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Tel. 59 8621 856