NOWY WIZERUNEK SEKRETARIATU

Rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu w Lęborku podjęli decyzje o podniesieniu swoich kwalifikacji zawodowych zdając egzamin mistrzowski teoretyczny przed komisją w Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku, natomiast egzamin praktyczny realizowany był w naszym Cechu. Dzięki pracy naszych rzemieślników…

ŚWIĘTO RZEMIOSŁA W LĘBORKU

W niedzielę 28.07.2013r.  Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości obchodził swoje święto. Uroczystość rozpoczęto przemarszem ulicami miasta, w którym uczestniczyli duchowni, rzemieślnicy i zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych Cechów z Pomorza, władze miasta, zespoły ludowe i mieszkańcy. Następnie odbyła się msza odpustowa…