BEZZWROTNA POMOC FINANSOWA Z FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

http://www.wup.gdansk.pl/bip/artykul/podstawa-prawna-2.html Podstawa prawna uzyskania pomocy finansowej na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zwanego dalej „FUNDUSZEM”   Ustawa  z  dnia  11  października  2013r.  o  szczególnych  rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2013r. poz.…