Informacje ogólne

Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości z siedzibą w Lęborku. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy o Rzemiośle z dnia 22 marca 1989r. (Dz.U.Nr.17 poz.92 z póź.zm.) oraz Statutu Cechu (uchwalonego przez Walne Zgromadzenie z dnia 02.10.2002r.z póź. zm.) Cech posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000040288

Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości jest członkiem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku, a przedstawiciel Cechu uczestniczy w posiedzeniach Powiatowej Rady Zatrudnienia działającej przy Staroście Powiatu Lęborskiego.

Lęborska organizacja cechowa ściśle współpracuje z władzami samorządowymi miasta Lęborka

Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku rozpoczął działalność 28.08.1945r. i do chwili obecnej nie zmienił swojej podstawowej funkcji statutowej jaką jest reprezentowanie interesów rzemiosła wobec organów władzy i administracji, prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, kulturalnej i gospodarczej, utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika, wykonywanie na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem praktycznej nauki zawodu.

Pierwszym Starszym Cechu był Józef Daszkowski. Zrzeszonych wówczas było 9 sekcji zawodowych. Największy rozkwit przypadł na lata 1986-1989, zrzeszonych było 856 zakładów rzemieślniczych.

Obecnie Cech zrzesza ponad 140 podmiotów gospodarczych. Zrzeszeni rzemieślnicy szkolą ponad 500 młodocianych pracowników w 22 różnych zawodach a praktycznej nauki zawodu nadzoruje ponad 130 mistrzów szkolących będących właścicielami bądź pracownikami zakładów rzemieślniczych.