ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: „Ukierunkowani na rozwój” UDA-POWR.02.02.00-00-0058/16 Cel projektu: prowadzenie zarządzania strategicznego w 198 pomorskich MŚP poprzez opracowanie analizy potrzeb przedsiębiorstw i przygotowanie na jej podstawie Planów Rozwojowych.…

OBCHODY 70-LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNO-INFORMATYCZNYCH 07.10.2016r.

7 października Zespół Szkól Mechaniczno – Informatycznych obchodził swoje 70 – lecie. Starszy Cechu pan Roman Chmielecki wraz z Dyrektor Cechu panią Renatą Kępińską, złożyli Jubilatom gratulacje w imieniu Zarządu i całej społeczności rzemieślniczej. https://goo.gl/photos/qJQx5ihtuVU1FD4F7 http://lebork.naszemiasto.pl/artykul/obchody-70-lecia-zespolu-szkol-mechaniczno-informatycznych,3882462,artgal,t,id,tm.html http://www.powiat-lebork.com/aktualnosci-3/70-lecie-dzialalnosci-leborskiego-mechanika/

GALA CZELADNIKA 04.10.2016r.

Gala Czeladnika zorganizowana po raz drugi przez Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku 04.10.2016r. W Gali uczestniczyło 87 uczniów w zawodach: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, stolarz, fotograf, cukiernik, monter instalacji i urządzeń…