GALA CZELADNIKA 04.10.2016r.

Gala Czeladnika zorganizowana po raz drugi przez Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku 04.10.2016r.

W Gali uczestniczyło 87 uczniów w zawodach: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, stolarz, fotograf, cukiernik, monter instalacji i urządzeń sanitarnych.

Zarząd Cechu wyróżnił Statuetką 9 uczniów za bardzo dobre wyniki uzyskane na egzaminie czeladniczym w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych
i monter instalacji i urządzeń sanitarnych.

  1. Baranowski Jakub, mistrz szkolący Jerzy Wachowiak
  2. Schimmelpfennig Damian, mistrz szkolący Jerzy Wachowiak
  3. Bugała Michał, mistrz szkolący Roman Chmielecki
  4. Lica Piotr, mistrz szkolący Roman Chmielecki
  5. Grabowski Maciej, mistrz szkolący Wiesław Pioch
  6. Grzenkowicz Arkadiusz, mistrz szkolący Ryszard Pioch
  7. Neubauer Dawid, mistrz szkolący Mirosław Lejk
  8. Pawlak Michał, mistrz szkolący Marcin Becker
  9. Frankieicz Dawid, mistrz szklący Stanisław Jankowski

Podczas uroczystości Przewodniczący Rady Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku Pan Jan Gański dokonywał pasowania na czeladnika Szablą Kilińskiego. Dyplomy czeladnicze wręczał Starszy Cechu Pan Roman Chmielecki a kwiatami obdarowywał Podstarszy Cechu Pan Tadeusz Cygert.

W Uroczystości uczestniczyli: Burmistrz Miasta Witold Namyślak, Radna Sejmiku Wojewódziego Alicja Zajączkowska, Przewodniczący Rady Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku Jan Gański, Prezes Zarządu Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku Zbigniew Szyca, Dyrektor PCE Artur Obolewski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Wanda Konieczna, członkowie Zarządu Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku, mistrzowie szkolący, rodzice oraz uczniowie II i III klas rzemieślniczych ze szkół Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych.

Galę poprowadziła Dyrektor Cechu Renata Kępińska

https://goo.gl/photos/p1nCzQipCyU7RTNA7

http://lebork.naszemiasto.pl/artykul/leborscy-uczniowie-pasowani-na-czeladnikow,3878838,artgal,t,id,tm.html

a18e2604

a18e2639

a18e2646

a18e2724