WNIOSKI O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ NA NOWYCH UCZNIÓW DO 15.11.2023r.

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘhttps://www.ohp.pl/rozwoj-zawodowy/refundacja/druki Do wniosku o zawarcie umowy o refundację dołącza się:1. Kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej na czas nieokreślony przez pracodawcę z młodocianym.2. Oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób…

14.10.2022r. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W procesie edukacyjnym ważną rolę pełnią pracodawcy – mistrzowie w swoich dziedzinach, organizujący praktyki zawodowe dla uczniów szkół branżowych. Wyróżnienia otrzymali: Wiesław Białek, Irena Drywa, Waldemar Pluta, Jolanta Treder i Stanisław Wiśniewski. Starosta doceniła również skuteczną koordynację zajęć praktycznych, odbywających…