WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU

10 września odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Cechu Wybierano Starszego Cechu, Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Cechowy Starszym Cechu pozostał Pan Roman Chmielecki Zarząd w składzie: Tadeusz Cygert Eugeniusz Głodowski Mieczysław Kwidziński Renata Lipińska Jarosława Możdżan-Górecka Danuta Żmudzka-Miotke Komisja…