ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W PCE

Dnia 24 czerwca 2022 roku odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów klas trzecich Szkoły Branżowej I Stopnia. Podczas uroczystości uczniowie ślubowali na Sztandar Szkoły i na Sztandar Cechu Rzemiosła. Cech Rzemiosła reprezentowali Starszy Cechu Pan Roman Chmielecki oraz Dyrektor Cechu Pani…