DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W STAROSTWIE

Z zachowaniem reżimów sanitarnych, wymaganych w związku z panującą pandemią, w bardzo ograniczonym liczebnie gronie starosta przyjęła dyrektorów w sali obrad Rady Powiatu Lęborskiego. Dyrektorom towarzyszyli rzemieślnicy, którzy również pełnią ważną rolę w kształceniu zawodowym młodzieży z terenu powiatu, stanowiąc…