Szkolenia

 

  • PodatkoweDSC_1923 ..
  • ZUS – owskie
  • Prawo pracy
  • Ochrona środowiska
  • Podstawowe zasady higieny (minimum sanitarne)

TERMIN ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA

cały rok lub według zapotrzebowania

ADRESACI SZKOLENIA

Osoby zainteresowane szkoleniem

CELE I ZADANIA SZKOLENIA

Zapoznanie, uzupełnienie, aktualizacja wiedzy z zakresu wybranego szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

W zależności od szkolenia

INFORMACJE I ZAPISY

Sekretariat Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Tel. 59 8621 856