ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE W STAROSTWIE “WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020”

http://www.pomorskiewunii.pl/-/spotkanie-informacyjne-w-leborku-wsparcie-przedsiebiorcow-w-perspektywie-finansowej-2014-2020- Zgłoszenia: Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 9 stycznia 2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115.