MIĘDZYSZKOLNY I REGIONALNY KONKURS BHP DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości zorganizował 22 marca 2018r. Międzyszkolny Konkurs BHP dla Młodocianych Pracowników. Do konkursu przystąpili uczniowie z dwóch szkół:  Powiatowego Centrum Edukacyjnego oraz z Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych.  Uczniowie udzielali odpowiedzi na 34 pytania otwarte z zakresu prawa pracy oraz technicznego bhp. Pierwsze…