BEZPŁATNE SZKOLENIE W SŁUPSKU

Szanowni Państwo, Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Samochód w firmie z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1.04.2014” Celem szkolenia jest przekazanie rozwiązań podatkowych…

KOMUNIKAT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Powiatowy Urząd Pracy e Lęborku informuje, że dysponuje środkami Funduszu Pracy na realizację następujących zadań: 1. Przyznanie jednorazowych środków – dotacji dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 2. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy tworzonego przez pracodawcę dla…

SZKOLNICTWO ZAWODOWE

Planowane jest podjęcie działań aktywizujących w zakresie szkolnictwa zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) – informacje na temat programu znajdą Państwo na stronie Europejskiego Funduszu Społecznego – tutaj strona internetowa POWER Nadrzędnym celem planowanego projektu byłoby dopasowanie systemu kształcenia zawodowego…

DNI JAKUBOWE 2014

W niedzielę 27.07.2014r.  Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości obchodził swoje święto. Uroczystość rozpoczął uroczysty barwny korowód ulicami miasta, w którym uczestniczyli duchowni, rzemieślnicy i zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych Cechów z Pomorza, władze miasta, zespoły ludowe i mieszkańcy. Następnie odbyła się msza odpustowa w…