Zakończenie Roku szkolnego w PCE

22 czerwca w Powiatowym Centrum Edukacyjnym odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich. Podczas uroczystości uczniowie składali ślubowanie na Sztandar Szkoły oraz Sztandar Cechu Rzemiosła. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Wicestarosta Pani Elżbieta Godderis, Dyrektor Cechu Rzemiosła Pani…