ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W PCE

Dnia 24 czerwca 2022 roku odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów klas trzecich Szkoły Branżowej I Stopnia. Podczas uroczystości uczniowie ślubowali na Sztandar Szkoły i na Sztandar Cechu Rzemiosła. Cech Rzemiosła reprezentowali Starszy Cechu Pan Roman Chmielecki oraz Dyrektor Cechu Pani…

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU

7 czerwca 2022r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu, które otworzył Starszy cechu Pan Roman Chmielecki. Na Walnym przedstawiono i przegłosowano sprawozdanie z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdanie finansowe Cechu. Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: Pani Agnieszka Młyńska,…

ŚWIĘTO RZEMIOSŁA W PUCKU

13 maja 2022r. odbyła się uroczystość obchodów “Konferencji z okazji Święta Rzemiosła na tle regionu” w Pucku. Odbył się uroczysty przemarsz do puckiej Fary pod przewodnictwem orkiestry. Następnie odprawiona została Msza Św. w puckiej Farze w intencji rzemieślników a po…

KONSTYTUCJA 3 MAJA

.[…] “ Świętujemy rocznicę uchwalenia najważniejszego dla demokratycznego państwa dokumentu – Konstytucji – aktu prawnego określającego podstawy ustrojowe państwa – mówił podczas okolicznościowego wystąpienia Burmistrz Lęborka – Witold Namyślak, organizator rocznicowych obchodów. 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja świętowali mieszkańcy powiatu w…

2 MAJA DZIEŃ FLAGI

W uroczystości Dnia Flagi na dziedzińcu Starostwa Powiatowego uczestniczył Starszy Cechu Roman Chmielecki Zdjęcia: Andrzej Dąbek, Starostwo Źródło: Starostwo Powiatowe https://www.powiat-lebork.com/aktualnosci-3/dzien-flagi-w-leborku-3/

ŚWIĘTO RZEMIOSŁA W WEJHEROWIE

19 marca 2022r. po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią POWIATOWY CECH RZEMIOSŁ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW w Wejherowie obchodził święto Patrona Rzemiosła. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele zaprzyjaźnionych Cechów, Izby gdańskiej, władze miasta, powiatu i gminy. Cech lęborski reprezentował Starszy Cechu Pan…