ODPUST ŚW. JAKUBA APOSTOŁA

W niedzielę 25 lipca w Święto Patrona Miasta Lęborka św. Jakuba Apostoła w Sanktuarium św. Jakuba Ap. odbyła się uroczysta suma odpustowa. Przewodniczył jej Wikariusz Prowincjalny o. Andrzej Lengenfeld. We mszy uczestniczyli przedstawiciele miasta i starostwa. Tradycyjnie też we mszy…

EGZAMINY CZELADNICZE

Egzaminy czeladnicze organizowane przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku odbędą się w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku 25.08.2021r. – część praktyczna dla zawodu fryzjer 26.08.2021r. – część teoretyczna – pisemna i ustna dla zawodu: fryzjer i mechanik…

INFORMACJA O ZMIANACH W ZASADACH UDZIELANIA DOTACJI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY I MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY

Informacja o zmianach w zasadach udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy od 26.04.2021r. Załączniki: https://lebork.praca.gov.pl/documents/2125080/11771749/Zasady%20udzielania%20dotacji%20dla%20mikro%20i%20ma%C5%82ych%20przedsi%C4%99biorc%C3%B3w%20na%20podstawie%20rozporz%C4%85dzenia.pdf/46ef6abe-5847-4ee7-8bed-b5b2ad1d210b?t=1619181550818 Źródło: PUP Lębork https://lebork.praca.gov.pl/-/15039954-od-26-kwietnia-2021-r-zmiany-w-zasadach-udzielania-dotacji-dla-mikroprzedsiebiorcy-i-malego-przedsiebiorcy-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prow