29.06.2020r. MŁODOCIANI WRACAJĄ NA PRAKTYKI

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami   Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami. Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku…

LĘBORSKIE DNI JAKUBOWE 2020 ODWOŁANE

  Działania samorządu miasta w okresie pandemii Covid-19 Szanowni Państwo! Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia jako samorząd podejmujemy radykalne działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dlatego podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich imprez, zawodów oraz uroczystości, przynajmniej do…

ZWOLNIENIE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY W OKRESIE OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ.

Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie ograniczenia funkcjonOWANIA szkół. AKTUALNIE DO 24 MAJA Według obowiązujących przepisów czasowe zamknięcie zakładu nie oznacza jego likwidacji, ani też nie stanowi o zawieszeniu działalności gospodarczej do czego wymagane jest dopełnienie stosownych wymogów…