WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU

26 czerwca o godz.11.30 (I termin) godz. 12.00 (II termin) w Karczmie Rycerskiej odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego obrad oraz Prezydium. Zatwierdzenie porządku obrad. Prezentacja: Wsparcie finansowe…