LĘBORSKIE DNI JAKUBOWE

Niedziela 21 lipca tradycyjnie miała charakter odpustowy. Rozpoczął ją uroczysty barwny korowód ulicami miasta do Sanktuarium św. Jakuba Ap. z udziałem relikwii Św. Jakuba Ap., orkiestry dętej, duchowieństwa, sztandarów, rzemieślników i Starszyzny Cechowej z wielu Cechów z Pomorza: Gdyni, Wejherowa,…

WAŻNE DOTYCZY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Komunikat Informacja o uprawnieniu do rozliczeń według niższych cen i stawek Zgodnie z nowymi przepisami ustawy z 28 grudnia 2018 roku [1] odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są: mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców), szpitalami (w rozumieniu…