Kontakt

Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku
Plac Pokoju 6   84-300 Lębork

tel. 59 8621 856
e-mail: pcrr.lebork@wp.pl
facebook/cechlebork

Przyjmowanie petentów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

NIP: 841 000 85 31
REGON: 000 757 140
KRS: 00000 40 288

Konto Cechu: 94 1600 1462 1028 3536 9000 0001
Konto do refundacji: 50 2030 0045 1110 0000 0292 1330

Starszy Cechu: tel. 602 482 157
Roman Chmielecki

Podstarsza Cechu: tel. 601 832 848
Renata Lipińska

 Biuro Cechu: tel. 59 8621 856, 797 971 747
Kierownik Ośrodka Szkolenia Zawodowego:
mgr Anetta Naczk

Księgowość i Biuro Rachunkowe: tel. 59 8621 856
mgr Anetta Naczk
mgr Adriana Bielka

Sekretariat:  tel. 59 8621 856  , 797 971 747
Specjalista ds. administracyjno-finansowych: Karolina Wójtowicz