Kontakt

Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku
Plac Pokoju 6   84-300 Lębork

tel. 59 8621 856
e-mail: pcrr.lebork@wp.pl
facebook/cechlebork

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

NIP: 841 000 85 31
REGON: 000 757 140
KRS: 00000 40 288

Konto Cechu: 94 1600 1462 1028 3536 9000 0001
Konto do refundacji: 50 2030 0045 1110 0000 0292 1330

Starszy Cechu: tel. 602 482 157
Roman Chmielecki

Podstarszy Cechu: tel. 601 656 796
Tadeusz Cygert

Dyrektor Biura Cechu: tel. 59 8621 856, 888 798 042
Kierownik Ośrodka Szkolenia Zawodowego:
mgr Renata Kępińska

Księgowość i Buro Rachunkowe: tel. 59 8621 856
mgr Anetta Naczk
Iwona Zielińska 

Sekretariat:  tel. 59 8621 856
Specjalista ds. administracyjno-finansowych: Karolina Wójtowicz
Referent ds. administracyjnych: mgr Daria Domka