Historia

SKŁAD ZARZĄDU  POWIATOWEGO  CECHU  RZEMIOSŁA
I  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OD 1945r.

 28.08.1945r. – 14.07.1946r.
Starszy Cechu
Podstarszy
Sekretarz
Skarbnik
Józef Daszkowski
Edmund Nowicki
Zygmunt Rezmer
Ludwig Kaszubski
 14.07.1946r. – 15.08.1950r.
Starszy Cechu
Podstarszy
Sekretarz
Skarbnik
Józef Daszkowski
Marian Raszewski
Zygmunt Rezmer
Stanisław Rosiński
 15.08.1950r. – 1957r.
Likwidacja Cechu w Lęborku
 15.08.1950r. – 1953r.
Reprezentant lęborski w Cechu w Wejherowie
 01.11.1953r. – 1957r.
Podstarszy w Cechu
w Wejherowie
Ignacy Pochylski
 1957r. – 1957r.
Starszy Cechu
Podstarszy
Sekretarz
Skarbnik
Aleksander Wojciechowski
Ignacy Pochylski
Klemens Wierzbicki
Stanisław Rosiński
 31.03.1957r. – 1959r.
Starszy Cechu
Podstarszy
Sekretarz
Skarbnik
Feliks Pieczyński
Jan Sobocki
Zygmunt Rezmer
Franciszek Wenta
1959r. – 1977r.  
Starszy Cechu
Podstarszy
Sekretarz
Skarbnik
Członkowie
Brunon Klein
Wojciech Formela
Zenon Wiśniewski
Jan Puzdrowski
Józef Kwiek
Edward Stankiewicz
Bogusław Watrakiewicz
Leon Ramczyk
 1977r. – 1981r.
Starszy Cechu
Podstarszy
Skarbnik
Członkowie
Wacław Kot
Mieczysław Długowolski
Jerzy Zielke
Jan Karolik
Bronisław Lubiński
Jan Puzdrowski
Bogusław Watrakiewicz
Zenon Wiśniewski
 1981r. – 1985r.
Starszy Cechu
Podstarszy
Członkowie
Gerard Drywa
Eugeniusz Czerniak
Tadeusz Cygert
Mieczysław Długowolski
Mieczysław Dolecki
Jan Karolik
Wacław Kot
Franciszek Król
Józef Zawadzki
 1985r. – 1989r.
Starszy Cechu
Podstarszy
Sekretarz
Skarbnik
Członkowie
Antoni Stelmach
Tadeusz Cygert
Andrzej Lewandowski
Roman Banasiak
Marian Romanowicz
Zbigniew Dykowski
Mieczysław Dolecki
Eugeniusz Cygert
Gerard Drywa
 1989r. – 1993r.
Starszy Cechu
Podstarszy
Sekretarz
Skarbnik
Członkowie
Eugeniusz Cygert
Andrzej Lewandowski
Jerzy Kapczuk
Tadeusz Cygert
Edward Stankiewicz
Antoni Stelmach
Władysław Hrycyk
Mieczysław Oleszczuk
Ryszard Lis
 1993r. – 1997r.
Starszy Cechu
Podstarszy
Sekretarz
Skarbnik
Członkowie
Antoni Stelmach
Andrzej Lewandowski
Tadeusz Cygert
Mieczysław Trybański
Edward Stankiewicz
Ryszard Lis
Mieczysław Oleszczuk
Jan Zielonka
Gerard Drywa
 1997r. – 2001r.
Starszy Cechu
Podstarszy
Sekretarz
SkarbniK
Członkowie
Ryszard Lis
Tadeusz Cygert
Marek Wenta
Mieczysław Trybański
Antoni Stelmach
Gerard Drywa
Andrzej Lewandowski
Mieczysław Oleszczuk
Kazimierz Lipiński
 2001r. – 2005r.
Starszy Cechu
Podstarszy
Sekretarz
Skarbnik
Członkowie
Tadeusz Cygert
Ryszard Lis
Franciszek Becker
Gerard Drywa
Janina Wojda
Kazimierz Wiśniewski
Kazimierz Lipiński
Wiesław Pioch
Wacław Pietrusewicz
 2005r. – 2009r.
Starszy Cechu
Podstarszy
Sekretarz
Skarbnik
Członkowie
Tadeusz Cygert
Ryszard Lis
Franciszek Becker (do III 2007r.)
Kazimierz Lipiński
Gerard Drywa (do I 2008r.)
Eugeniusz Głodowski
Wiesław Pioch
Kazimierz Wiśniewski
Janina Wojda
Jacek Majewski (od III 2007r.)
Eustachy Ochrymowicz (od I 2008r.)
 2009r. – 17.06.2013r.
Starszy Cechu
Podstarszy
Sekretarz
Skarbnik
Członkowie
Janina Wojda
Tadeusz Cygert
Iwona Grześko
Danuta Czechowicz
Roman Gosz
Eugeniusz Głodowski
Kazimierz Lipiński
Ryszard Lis
Kazimierz Wiśniewski
 18.06.2013r. – 16.06.2015r.
Starszy Cechu
Podstarszy
Sekretarz
Skarbnik
Członkowie
Roman Gosz (do V 2015r.)
Tadeusz Cygert
Jarosława Możdżan – Górecka
Roman Chmielecki
Wiesław Pioch
Iwona Grześko
Ryszard Lis
Kazimierz Wiśniewski
Danuta Żmudzka – Miotke
17.06.2015r. – 05.06.2017r.
Starszy Cechu
Podstarszy
Sekretarz
Skarbnik
Członkowie
Roman Chmielecki (od VI 2015r.)
Tadeusz Cygert
Jarosława Możdżan – Górecka
Wiesław Pioch
Iwona Grześko
Ryszard Lis
Kazimierz Wiśniewski
Danuta Żmudzka – Miotke
Jerzy Uryasz (od VI 2015r.)
06.06.2017r. – 09.09.2021r.
Starszy Cechu
Podstarszy
Sekretarz
Skarbnik
Członkowie
Roman Chmielecki
Tadeusz Cygert
Jarosława Możdżan – Górecka
Wiesław Pioch
Iwona Grześko
Ryszard Lis
Wioletta Drywa – Grzesik
Danuta Żmudzka – Miotke
Jerzy Uryasz (do XII 2020r.)
10.09.2021r. – 2025r.
Starszy Cechu
Podstarsza
Sekretarz
Skarbnik
Członkowie
Roman Chmielecki
Renata Lipińska
Tadeusz Cygert
Mieczysław Kwidziński
Jarosława Możdżan – Górecka
Danuta Żmudzka – Miotke (do XII 2021r.)
Wioletta Drywa Grzesik (od I 2022r.)
Eugeniusz Głodowski