WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU

7 czerwca 2022r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu, które otworzył Starszy cechu Pan Roman Chmielecki. Na Walnym przedstawiono i przegłosowano sprawozdanie z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdanie finansowe Cechu. Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: Pani Agnieszka Młyńska,…

ŚWIĘTO RZEMIOSŁA W PUCKU

13 maja 2022r. odbyła się uroczystość obchodów “Konferencji z okazji Święta Rzemiosła na tle regionu” w Pucku. Odbył się uroczysty przemarsz do puckiej Fary pod przewodnictwem orkiestry. Następnie odprawiona została Msza Św. w puckiej Farze w intencji rzemieślników a po…