NA MOCY ART. 15f SPEC USTAWY Z 2 MARCA 2020 MŁODOCIANI ZWOLNIENI Z OBOWIAZKU ŚWIADCZENIA PRACY

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do pracodawców – są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Źródło: Kuratorium Oświaty w Gdańsku

https://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-dotyczacy-ksztalcenia-zawodowego/