DO 29.11.202r. MŁODOCIANI ZWOLNIENI Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY

W okresie od 9 listopada do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do pracodawców – są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Żródło: MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja/wiadomosci