WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU

10 września odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Cechu
Wybierano Starszego Cechu, Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Cechowy

Starszym Cechu pozostał Pan Roman Chmielecki

Zarząd w składzie:
Tadeusz Cygert
Eugeniusz Głodowski
Mieczysław Kwidziński
Renata Lipińska
Jarosława Możdżan-Górecka
Danuta Żmudzka-Miotke

Komisja Rewizyjna:
Danuta Czechowicz – Przewodnicząca
Marek Richert
Marek Klinkosz

Sąd Cechowy:
Zygmunt Richert – Przewodniczący
Jan Domaros
Katarzyna Bigus
Monika Latosińska
Jarosław Łappo