NOWE STAWKI ZA EGZAMIN CZELADNICZY, MISTRZOWSKI, SPRAWDZAJĄCY

Informacja ze Związku Rzemiosła Polskiego o nowych stawkach za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające w 2021r.

Egzamin czeladniczy 740 zł
Egzamin mistrzowski 1480 zł
Egzamin sprawdzający 264 zł