WNIOSEK O WPIS KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DO CEIDG

Izba Rzemiosła i PPŚ w Słupsku od 1 października 2020r. dokonuje wpisy uzyskanych przez rzemieślników kwalifikacji zawodowych do CEIDG. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które przystąpią do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego od dnia 1 października br. będą miały dokonywane wpisy obligatoryjnie w ciągu 14 dni od daty przystąpienia do egzaminu, natomiast osoby, które nabyły kwalifikacje przed 1 października 2020r. będą miały dokonywane wpisy na wniosek osoby zainteresowanej

Więcej informacji pod linkiem:
https://zrp.pl/rzemieslnicze-kwalifikacje-zawodowe-od-dzis-w-ceidg/

Załącznik:
Wniosek CEIDG

Źródło: Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku