DLA SYSTEMU POZASZKOLNEGO TERMINY KURSÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU CZELADNICZEGO I ZAWODOWEGO

 CUKIERNIK

1. 14.02.   8.00-11.10

2.  16.02.   8.00-11.10

 FRYZJER

1. 21.02.   12.30-14.00

2. 22.02.   12.30-14.00

3. 23.02.   12.30-14.00

4. 24.02.   12.30-14.00

5. 25.02.   12.30-14.00

KUCHARZ

1.     18.03.   8.00-11.30

2.     25.03.   8.00-11.30

3.     01.04.   8.00-11.30

4.     08.04.   8.00-11.30

MECHANIK

1.     18.01.   8.00-12.40

2.     01.02.   8.00-12.40

3.     22.02.   8.00-12.40

4.     01.03.   8.00-12.40

5.     15.03.   8.00-12.40

6.     29.03.   8.00-12.40

 MURARZ

1.     25.01.   9.00-13.40

2.     08.02.   9.00-13.40

3.     08.03.   9.00-13.40

4.     22.03.   9.00-13.40

SPRZEDAWCA

1.     15.02.  8.00-12.40

2.     16.02.  8.00-12.40

3.     17.02.  8.00-12.40

STOLARZ

1.     21.02.  8.00-12.40

2.     23.02.  8.00-12.40

3.     24.02.  8.00-12.40

4.     25.02.  8.00-12.40

ŚLUSARZ

1.     23.02.   8.00-12.00

2.     24.02.   8.00-12.00