WIADOMOŚCI Z PORTALU ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO

Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2020 r.

 Ministerstwo Finansów przypomina o zmianach w podatkach. Przypominamy o najważniejszych rozwiązaniach, które od nowego roku będą dotyczyć podatników PIT, CIT i VAT.

Więcej: https://bit.ly/2N6xso7

Ustawa zwiększająca ochronę mniejszych firm przed zatorami płatniczymi weszła w życie 1 stycznia 2020 r.

Mniejsze firmy zyskają większą ochronę przed zatorami płatniczymi, które prowadzą nawet do ich upadłości – taki ma być skutek wchodzącej w życie 1 stycznia ustawy dot. ograniczenia zatorów płatniczych. Nieterminowe płatności to problem, z którym zetknęło się 80-90 proc. przedsiębiorstw w Polsce.

Więcej: https://bit.ly/2SNArVZ

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019r.  w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów w bazie BDO (Dz.U. 2019, poz. 2531). Rozporządzenie zostało opublikowane 30 grudnia 2019 roku i  zastąpiło dotychczas  obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z roku 2014.

W nowym rozporządzeniu  poszerzono do 46 pozycji –  rodzaje odpadów (wraz z numerem kodu i ilością), które nie podlegają  ewidencji, a w konsekwencji których wytwarzanie w określonych ilościach nie spowoduje obowiązku rejestracji w BDO.

Więcej: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002531

Do połowy 2020 r. BDO równolegle z ewidencją papierową

Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska odrzuciła 19 grudnia 2019, głosami Posłów PiS, poselski projekt nowelizacji ustawy o odpadach, który zakładał przesunięcie o rok pełnego wdrożenia Bazy danych o odpadach. Tak więc od 1 stycznia 2020 r. formalnie zacznie obowiązywać przedsiębiorców prowadzenie elektronicznej ewidencji i sprawozdawczości odpadowej w BDO.

Numer na ogólnokrajową linię informacyjną BDO: (22) 255-94-50, czynną od 6.00 do 22.00 w dni robocze.

Więcej: https://bit.ly/2QiSAcE

Przypominamy: Mały ZUS nadal do 8 stycznia, Mały ZUS Plus do końca lutego

Uprawnieni do korzystania z Małego ZUS-u w dotychczasowej formule powinni zgłosić chęć korzystania z tej ulgi do 8 stycznia 2020 roku. Następnie – od 1 lutego – będą mogli opłacać składki w ramach Małego ZUS-u Plus, który tego dnia wejdzie w życie.

Więcej: https://bit.ly/2QiFpZg

Minister Edukacji podpisał nowelizację rozporządzenia o egzaminach w rzemiośle

W dniu 16 grudnia 2019 r. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Więcej: https://bit.ly/35iLuZR

Niższe opłaty za płatności transgraniczne w euro w obrębie UE

Europosłowie zagłosowali za niższymi opłatami za płatności transgraniczne w Unii Europejskiej. Dzięki temu banki powinny pobierać takie same opłaty za płatności zagraniczne w euro i płatności krajowe, a także zwiększyć przejrzystość opłat za wymianę walut. Nowe przepisy mają położyć kres dyskryminacji, której doświadczają użytkownicy usług płatniczych w UE poza strefą euro. Podczas gdy konsumenci w strefie euro korzystają z jednolitego obszaru płatności, osoby mieszkające poza strefą nadal ponoszą wysokie koszty płatności transgranicznych w euro. Nowe przepisy, które Parlament wstępnie uzgodnił już z Radą, będą również chronić konsumentów przed nadmiernymi i arbitralnymi obciążeniami z tytułu przeliczania walut.

Więcej: https://bit.ly/2Fd8FtY

Rz: ZUS obliczy składki za firmy i wyśle im polecenie przelewu

Jak podaje “Rzeczpospolita”, przedsiębiorcy nie będą musieli już ustalać należnych składek ani rozliczać wypłacanych zasiłków chorobowych. Nowy projekt informatyczny, z którego będzie korzystał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, docelowo ma być mobilną Platformą Usług Elektronicznych. Celem projektu jest m.in. ułatwienie przekazywania informacji pomiędzy ZUS-em a płatnikami i lekarzami oraz odciążenie przedsiębiorców w comiesięcznych wyliczeniach księgowych. Jako pierwsi system mają wypróbować płatnicy składek. Za pomocą aplikacji będzie można sprawdzić saldo oraz opłacić składki. W planach jest również wersja mobilna dla lekarzy, która ułatwi wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA.

Więcej: https://bit.ly/2QEIGRu