VI GALA CZELADNIKA 31.08.2022r.

31 sierpnia w Sali Rajców Urzędu Miasta odbyła się VI Gala Czeladnika.
Absolwenci kształcenia w zawodach rzemieślniczych otrzymali Świadectwa czeladnicze oraz byli pasowani na czeladnika Szablą Kilińskiego – najwyższym odznaczeniem w Rzemiośle.
Uroczystego pasowania dokonał Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku Pan Jan Gański a dyplomy wręczał Starszy Cechu Pan Roman Chmielecki.
W uroczystości uczestniczyła Starosta lęborski Pani Alicja Zajączkowska,  Burmistrz Miasta Pan Witold Namyślak, Wiceburmistrz Pani Teresa Ossowska-Szara, Wiceburmistrz Pan Jerzy Pernal. Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego Pan Artur Obolewski, Zarząd Cechu, Mistrzowie szkolący, rodzice i młodzież.

Fotorelacja Jarosław Łappo:
https://photos.app.goo.gl/K4NAnHDF6WmCDTEdA