TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW CZELADNICZYCH DO DNIA 24.02.2023

SESJE EGZAMINACYJNE 2023r.

uczniowie klas III szkół branżowych I stopnia

wnioski z dokumentami należy składać do dnia 23 lutego 2023, wyłącznie za pośrednictwem cechu, który sprawuje nadzór nad realizacją umowy.

Dokumenty do egzaminu:

  • wypełniony wniosek i podbity pieczęcią szkoły ( do pobrania w zakładce druki do pobrania)
  • zaświadczenie o realizacji praktyki ( podbite przez cech)
  • kopia umowy o pracę
  • jeśli uczeń realizował naukę w kilku zakładach należy załączyć świadectwa pracy
  • 1 zdjęcie ( format jak do dowodu)
  • dowód wpłaty za egzamin- wysokość opłaty 870,25 zł

o ubezpieczenie od NNW na czas trwania egzaminu praktycznego i teoretycznego należy zadbać we własnym zakresie

Na egzamin praktyczny należy stawić się ze skierowaniem na egzamin, dowodem osobistym ( w przypadku braku dowodu innym dokumentem ze zdjęciem) oraz ubraniem roboczym wymaganym w zależności od zdawanego zawodu.

Na etap teoretyczny należy stawić się z dowodem osobistym, skierowaniem na egzamin, przyborami do pisania, kalkulatorem tradycyjnym oraz w stroju galowym.

Skierowania na egzamin będą wysyłane w marcu na adres domowy ucznia podany we wniosku, uczeń powinien powiadomić pracodawcę oraz szkołę o terminie egzaminu.

W czerwcu 2023r. należy przesłać do Izby kopię świadectwa ukończenia szkoły branżowej. W przypadku nie ukończenia szkoły i powtarzania klasy należy poinformować izbę rzemieślniczą, można wysłać informację na adres: izba@rzemioslo.slupsk.pl