VI GALA CZELADNIKA 31.08.2022r.

31 sierpnia w Sali Rajców Urzędu Miasta odbyła się VI Gala Czeladnika. Absolwenci kształcenia w zawodach rzemieślniczych otrzymali Świadectwa czeladnicze oraz byli pasowani na czeladnika Szablą Kilińskiego – najwyższym odznaczeniem w Rzemiośle. Uroczystego pasowania dokonał Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości…

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W PCE

Dnia 24 czerwca 2022 roku odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów klas trzecich Szkoły Branżowej I Stopnia. Podczas uroczystości uczniowie ślubowali na Sztandar Szkoły i na Sztandar Cechu Rzemiosła. Cech Rzemiosła reprezentowali Starszy Cechu Pan Roman Chmielecki oraz Dyrektor Cechu Pani…

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU

7 czerwca 2022r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu, które otworzył Starszy cechu Pan Roman Chmielecki. Na Walnym przedstawiono i przegłosowano sprawozdanie z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdanie finansowe Cechu. Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: Pani Agnieszka Młyńska,…

ŚWIĘTO RZEMIOSŁA W PUCKU

13 maja 2022r. odbyła się uroczystość obchodów “Konferencji z okazji Święta Rzemiosła na tle regionu” w Pucku. Odbył się uroczysty przemarsz do puckiej Fary pod przewodnictwem orkiestry. Następnie odprawiona została Msza Św. w puckiej Farze w intencji rzemieślników a po…