MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA PRZEZ GMINY DODATKOWYCH PREFERENCJI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z COVID-19

Na prośbę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przekazujemy Państwu pismo Pana Jana Sarnowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, dotyczące możliwości wprowadzania przez gminy dodatkowych preferencji w podatku od nieruchomości w związku z COVID-19 oraz zaktualizowane informacje o możliwościach udzielania ulg w podatkach lokalnych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii.

Źródło: Departament Rozwoju Gospodarczego w Gdańsku