MŁODOCIANI DO 16 r.ż OD WTORKU ZWOLNIENI Z ZAKAZU PRZEMIESZCZANIA SIĘ

Minister Zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że w jego najnowszym rozporządzeniu pojawi się zluzowanie jednego obostrzenia. – Na posiedzeniu Rządowego Centrum Zarządzania Kryzysowego pojawił się wniosek dotyczący dzieci. “Zdecydowaliśmy, że dzieci w godzinach od 8 do 16 mogą przebywać na zewnątrz bez konieczności nadzoru ze strony opiekuna” – mówił szef resortu zdrowia. Wcześniej zakaz samotnego wychodzenia z domu dotyczył dzieci i młodzieży do 16. roku życia. Rozporządzenie ministra zdrowia zostanie wydane w poniedziałek i zacznie obowiązywać od wtorku.

Jest to jednoznaczne z uczęszczaniem na praktyki młodocianych z klas II i III w czasie ferii.