EGZAMINY CZELADNICZE

Egzaminy czeladnicze organizowane przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku odbędą się w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku
25.08.2021r. – część praktyczna dla zawodu fryzjer
26.08.2021r. – część teoretyczna – pisemna i ustna dla zawodu: fryzjer i mechanik pojazdów samochodowych
część praktyczna dla zawodu: mechanik – informacja pisemna z Izby
Egzaminy w pozostałych zawodach odbywać się będą od września.

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY SKŁADAĆ DO CECHU OD 1 LIPCA

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego w systemie szkolnym:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu https://cech.lebork.pl/druki/
 2. świadectwo ukończenia szkoły zawodowej
 3. umowa o naukę zawodu – kserokopia (w przypadku nauki zawodu u kilku pracodawców, należy dołączyć umowy oraz świadectwa pracy ze wszystkich zakładów)
 4. świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy o zakończeniu praktycznej nauki zawodu https://cech.lebork.pl/druki/
 5. 1 fotografia (podpisana na odwrocie)
 6. dowód wpłaty za egzamin (potwierdzenie)Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego w systemie pozaszkolnym:  
 7. wniosek o dopuszczenie do egzaminu https://cech.lebork.pl/druki/
 8. świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej
 9. umowa o naukę zawodu – kserokopia (w przypadku nauki zawodu u kilku pracodawców, należy dołączyć umowy oraz świadectwa pracy ze wszystkich zakładów)
 10. świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy o zakończeniu praktycznej nauki zawodu https://cech.lebork.pl/druki/
 11. zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego lub oświadczenie pracodawcy o zrealizowaniu programu zasadniczej szkoły zawodowej (kształcenie indywidualne)
 12. 1 fotografia (podpisana na odwrocie)
 13. dowód wpłaty za egzamin (potwierdzenie)

Opłata egzaminacyjna: 723,80 zł płatne przez pracodawcę

Egzamin poprawkowy 50% opłaty

Opłatę za egzamin należy dokonać na nr konta bankowego
06 1240 3770 1111 0000 4068 0545 w tytule podać nazwisko zdającego ucznia
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku