DOŻYNKI POWIATOWE W CEWICACH

W niedzielę 2 września 2018r.na stadion KS „Leśnik” w Cewicach odbyły się XVIII Dożynki Powiatowe. Organizatorami tegorocznego Święta Plonów byli: Gmina Cewice oraz Powiat Lęborski. Cech również uczestniczył w tym wydarzeniu. Delegacja w składzie: Starszy Cechu Pan Roman Chmielecki oraz…

ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

1 września pod tablicą Pocztowców Gdańskich w Lęborku odbyły się oficjalne uroczystości upamiętniające 79. Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej. Z okolicznościowym przemówieniem wystąpił Burmistrz Miasta Witold Namyślak, a porucznik Lidia Tobolska odczytała Apel Pamięci. Ostatnim elementem uroczystości była salwa honorowa…

Zakończenie Roku szkolnego w PCE

22 czerwca w Powiatowym Centrum Edukacyjnym odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich. Podczas uroczystości uczniowie składali ślubowanie na Sztandar Szkoły oraz Sztandar Cechu Rzemiosła. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Wicestarosta Pani Elżbieta Godderis, Dyrektor Cechu Rzemiosła Pani…

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU

26 czerwca o godz.11.30 (I termin) godz. 12.00 (II termin) w Karczmie Rycerskiej odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego obrad oraz Prezydium. Zatwierdzenie porządku obrad. Prezentacja: Wsparcie finansowe…