ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE W STAROSTWIE „WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020″

http://www.pomorskiewunii.pl/-/spotkanie-informacyjne-w-leborku-wsparcie-przedsiebiorcow-w-perspektywie-finansowej-2014-2020- Zgłoszenia: Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 9 stycznia 2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115.          

WIGILIA Z SENIORAMI 15.12.2016r.

Jak co roku w okresie przedświątecznym Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości zorganizował Wigilię dla Seniorów rzemiosła. Do wspólnej modlitwy zaproszono władze miasta pana Witolda Namyślaka i panią Alicję Zajączkowską, władze Starostwa panią Teresę Ossowską-Szarą, Zarząd Cechu na czele ze Starszym…

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: „Ukierunkowani na rozwój” UDA-POWR.02.02.00-00-0058/16 Cel projektu: prowadzenie zarządzania strategicznego w 198 pomorskich MŚP poprzez opracowanie analizy potrzeb przedsiębiorstw i przygotowanie na jej podstawie Planów Rozwojowych.…

OBCHODY 70-LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNO-INFORMATYCZNYCH 07.10.2016r.

7 października Zespół Szkól Mechaniczno – Informatycznych obchodził swoje 70 – lecie. Starszy Cechu pan Roman Chmielecki wraz z Dyrektor Cechu panią Renatą Kępińską, złożyli Jubilatom gratulacje w imieniu Zarządu i całej społeczności rzemieślniczej. https://goo.gl/photos/qJQx5ihtuVU1FD4F7 http://lebork.naszemiasto.pl/artykul/obchody-70-lecia-zespolu-szkol-mechaniczno-informatycznych,3882462,artgal,t,id,tm.html http://www.powiat-lebork.com/aktualnosci-3/70-lecie-dzialalnosci-leborskiego-mechanika/

GALA CZELADNIKA 04.10.2016r.

Gala Czeladnika zorganizowana po raz drugi przez Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku 04.10.2016r. W Gali uczestniczyło 87 uczniów w zawodach: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, stolarz, fotograf, cukiernik, monter instalacji i urządzeń…