Zakończenie Roku szkolnego w PCE

22 czerwca w Powiatowym Centrum Edukacyjnym odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich. Podczas uroczystości uczniowie składali ślubowanie na Sztandar Szkoły oraz Sztandar Cechu Rzemiosła. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Wicestarosta Pani Elżbieta Godderis, Dyrektor Cechu Rzemiosła Pani…

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU

26 czerwca o godz.11.30 (I termin) godz. 12.00 (II termin) w Karczmie Rycerskiej odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego obrad oraz Prezydium. Zatwierdzenie porządku obrad. Prezentacja: Wsparcie finansowe…

ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

3 maja uroczyście uczczono rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystą Mszę św. Odpustową w kościele pw. NMP Królowej Polski odprawił Jego Ekscelencja Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna wraz z duchowieństwem Dekanatu Lęborskiego. Po mszy poświęcony został postument pomnika Chrystusa Króla przed…