MIĘDZYSZKOLNE ELIMINACJE KONKURSU BHP

W Cechu 28 marca odbyły się Międzyszkolne Eliminacje Konkursu dla młodocianych pracowników zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych z zakresu Prawa Pracy i przepisów BHP.
W eliminacjach wzięło udział 8 uczniów. 4 z PCE i 4 z ZSM-I w Lęborku.
Do Regionalnego Konkursku zakwalifikowali się:
Weronika Iłgowska z PCE i Mateusz Szwaba z ZSM-I.
Serdecznie Gratulujemy!!!