Aktualności

WNIOSKI O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ NA NOWYCH UCZNIÓW DO 15.11.2023r.

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘhttps://www.ohp.pl/rozwoj-zawodowy/refundacja/druki Do wniosku o zawarcie umowy o refundację dołącza się:1. Kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej na czas nieokreślony przez pracodawcę z młodocianym.2. Oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób…

14.10.2022r. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W procesie edukacyjnym ważną rolę pełnią pracodawcy – mistrzowie w swoich dziedzinach, organizujący praktyki zawodowe dla uczniów szkół branżowych. Wyróżnienia otrzymali: Wiesław Białek, Irena Drywa, Waldemar Pluta, Jolanta Treder i Stanisław Wiśniewski. Starosta doceniła również skuteczną koordynację zajęć praktycznych, odbywających…

DZIEŃ SYBIRAKA

16 września przy Pomniku Zesłańców Sybiru odbyła się uroczystość upamiętniająca Światowy Dzień Sybiraka oraz pamięć o tragicznych wydarzeniach z 17 września 1939 roku – agresji Związku Sowieckiego na Polskę. Cech reprezentowali Starszy Cechu Pan Roman Chmielecki oraz Dyrektor Cechu Pani…

22.09.2022r. godz.10.00-13.00 W STAROSTWIE BEZPŁATNE KONSULTACJE NA TEMAT FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku zaprasza przedsiębiorców, osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z indywidualnych konsultacji podczas dyżuru w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI). Bezpłatne konsultacje odbędą się: 22 września 2022 r. w godz. 10.00-13.00 w Starostwie Powiatowym w…

NOWE PRACOWNIE DYDAKTYCZNE W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE RZEMIOSŁA IM. ŚW. JÓZEFA W WEJHEROWIE

2 września 2022r. Starszy Cechu Pan Roman Chmielecki, Członek Zarządu Pan Mieczysław Kwidziński oraz Dyrektor Cechu Pani Renata Kępińska uczestniczyli w otwarciu nowoczesnych pracowni dydaktycznych Niepublicznej Szkoły Rzemiosła im. Św. Józefa w Wejherowie. Fotorelacja: Cech Wejherowo https://cechwejherowo.pl/index.php/aktualnosci/220-nowe-pracownie-dydaktyczne-w-niepublicznej-szkoly-rzemiosla-im-sw-jozefa-w-wejherowie

VI GALA CZELADNIKA 31.08.2022r.

31 sierpnia w Sali Rajców Urzędu Miasta odbyła się VI Gala Czeladnika. Absolwenci kształcenia w zawodach rzemieślniczych otrzymali Świadectwa czeladnicze oraz byli pasowani na czeladnika Szablą Kilińskiego – najwyższym odznaczeniem w Rzemiośle. Uroczystego pasowania dokonał Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości…