ZAPRASZAMY NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU

28 maja o godz.11.30 (I termin) godz. 12.00 (II termin) w Karczmie Rycerskiej odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności
 2. Wybór Przewodniczącego obrad oraz Prezydium.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności organizacyjno-samorządowej za 2018r.
 7. Sprawozdanie z działalności gospodarczo – finansowej za 2018r.
 8. Propozycja planu finansowego na 2019r.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018r.
 10. Dyskusja
 11. Podjęcie uchwał i postanowień.
 12. Przerwa / Przybycie i przywitanie gości (13.30 )
 13. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
 14. Zamknięcie obrad. Poczęstunek

Serdecznie zapraszamy!!!