WYNAGRODZENIA UCZNIÓW OD 01.03.2014r. DO 31.05.2014r.

   Składki i wynagrodzenia uczniów  w 2014 roku

 przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w

 IV

  kwartale 2013

 3 823,32 zł

 Wynagrodzenie ucznia od 01.03.2014 do 31.05.2014

 składki ZUS

 wynagrodzenie minimalne brutto:

 uczeń

 pracodawca

 Kl I 

 152,93 zł

 Emerytalne

  14,93 zł

      14,93 zł

4%

 Rentowe

   2,29 zł

       9,94 zł

 Chorobowe

   3,75 zł

 od 1,93% do 2,32 %

 Wypadkowe (1,93%)

       2,95 zł

 FGŚP – 0,10%

       0,15 zł

 Razem

  20,97 zł

      27,97 zł

 Ogółem ZUS

      48,94 zł

 Wynagrodzenie netto

       131,96 zł

 składki ZUS

 uczeń

 pracodawca

 Kl II

 191,17 zł

 Emerytalne

  18,66 zł

      18,66 zł

5%

 Rentowe

   2,87 zł

      12,43 zł

 Chorobowe

   4,68 zł

 od 1,93% do 2,32 %

 Wypadkowe (1,93%)

       3,69 zł

 FGŚP – 0,10%

       0,19 zł

 Razem

  26,21 zł

      34,97 zł

 Ogółem ZUS

      61,18 zł

 Wynagrodzenie netto

       164,96 zł

 składki ZUS

 uczeń

 pracodawca

 Kl III

 229,40 zł

 Emerytalne

  22,39 zł

      22,39 zł

6%

 Rentowe

   3,44 zł

      14,91 zł

 Chorobowe

   5,62 zł

 od 1,93% do 2,32 %

 Wypadkowe (1,93%)

       4,43 zł

 FGŚP – 0,10%

       0,23 zł

 Razem

  31,45 zł

      41,96 zł

 Ogółem ZUS

      73,41 zł

 Wynagrodzenie netto

       197,95 zł

 http://www.wskazniki.gofin.pl/8,113,1,wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-pracownikow.html