V GALA CZELADNIKA

2 października o godz 17.00 odbyła się V Gala Czeladnika czyli uroczyste pasowanie Szablą Kilińskiego (najwyższym odznaczeniem w Rzemiośle) na Czeladnika oraz wręczenie Świadectw Czeladniczych.
Pasowania Szablą Kilińskiego dokonał Prezes Izby Pomorza Środkowego w Słupsku Pan Tadeusz Cygert a świadectwa wręczał Starszy Cechu Pan Roman Chmielecki.
Galę poprowadziła Dyrektor Cechu Pani Renata Kępińska
Na uroczystości obecni byli Senator RP Kazimierz Kleina, Starosta lęborski Alicja Zajączkowska, Burmistrz Lęborka Witold Namyślak, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Litwin, Zastępca Burmistrza Jerzy Pernal, Sekretarz Miasta Marian Kurzydło, Dyrekto ZSM-I Mirosław Naczke, Dyrektor PCE Zenona Gawrylak, mistrzowie szkolący, rodzice.

Fotorelacja:

https://photos.app.goo.gl/6eGhgQ7bH5bV8a4b8
https://lebork.naszemiasto.pl/szabla-kilinskiego-pasowani-w-ratuszu-na-czeladnikow/ar/c1-7365535