RZEMIEŚLNICY WYRÓŻNIENI PRZEZ STAROSTĘ LĘBORSKIEGO

14.10.2019r. podczas uroczystości z okazji DEN organizowanej przez Powiat Lęborski wśród wielu nagrodzonych i wyróżnionych nauczycieli, dyrektorów i uczniów, Wyróżnienie otrzymali też przedstawiciele Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku. Wyróżniający się nauczyciele zawodu, właściciele firm rzemieślniczych, w których uczniowie nabywają zawodowego doświadczenia: Renata Lipińska – krawcowa, Bożena Renusz – sprzedawca, Jan Pietrusewicz – kamieniarz oraz Ryszard Lis – mechanik pojazdów samochodowych – lakiernik. Podziękowanie za wspieranie szkolnictwa zawodowego oraz wkład pracy na rzecz rozwoju rzemiosła w Powiecie Lęborskim otrzymali: Dyrektor cechu Pani Renata Kępińska oraz Starszy Cechu Pan Roman Chmielecki.

https://photos.app.goo.gl/MJwXL1wZHv6rAf83A