POWIATOWA RADA RYNKU PRACY

W środę, 22.05.2019 r. obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy, podczas której Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski podziękowała za pracę społeczną, w listach gratulacyjnych wręczonych ustępującym członkom rady.
Wśród zadań rady znajduje się m.in. podział środków Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, przy uwzględnieniu gradacji potrzeb i z zachowaniem celów strategicznych rynku pracy w powiecie lęborskim.
Starosta Lęborski wręczyła również akty powołania nowym członkom rady oraz oficjalnie rozpoczęła pierwsze obrady tego gremium w nowym składzie osobowym. W głosowaniu jawnym rada wyłoniła nowego przewodniczącego. Obowiązki te powierzono Renacie Kępińskiej, reprezentującej środowisko rzemiosła i przedsiębiorczości, na co dzień dyrektorowi biura Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Funkcję zastępcy przewodniczącej uzyskała również w jawnym głosowaniu Marzena Rapalska, reprezentująca Forum Związków Zawodowych.
Po wyborze przewodniczącej, rozpoczęła się robocza część obrad, w której znalazły się: omówienie sytuacji na rynku pracy w powiecie lęborskim na dzień 30.04.2019, omówienie limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na bieżący rok  na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji wraz z propozycjami przesunięć. Ponadto rada zajęła się opiniowaniem wniosków w sprawie przyznania bezrobotnym jednorazowych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej i refundacji pracodawcom kosztów doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
Rada powołana na 4-letnią kadencję, będzie pracowała w następującym składzie:
Renata Kępińska – Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
Marzena Rapalska – Forum Związków Zawodowych Zarząd Województwa Pomorskiego,
Jan Klimecki – Lęborski Klub Przedsiębiorców,
Marek Stawski – Pracodawcy pomorza,
Andrzej Tandek – Pomorska Izba Rolnicza,
Stanisław Jakonis – NSZZ Solidarność Region Gdańsk
Wanda Konieczna – Samorząd Terytorialny,
Marek Kuriata – Samorząd Terytorialny,
Jan Neubauer – Stowarzyszenie Kupców Powiatu Lęborskiego,
Adam Nowak – Samorząd Terytorialny,

https://www.powiat-lebork.com/aktualnosci-3/obradowala-powiatowa-rada-rynku-pracy/