POSIEDZENIE RADY OŚWIATOWEJ

19 marca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Lęborku odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Oświatowej, która powołana została na lata 2019-2023.
W spotkaniu uczestniczyli: władze samorządu Powiatu Lęborskiego, przedstawiciele gmin, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy współpracujący
ze szkołami zawodowymi. Na posiedzenie zaproszeni zostali również przedstawiciele poprzedniej Rady Oświatowej, której kadencja zakończyła się w 2018 roku.
Pani Alicja Zajączkowska Starosta Lęborski podziękowała wszystkim zgromadzonym przedstawicielom poprzedniej Rady za wkład pracy wniesiony na rzecz rozwoju edukacji
w Powiecie Lęborskim.
Na spotkaniu zostali serdecznie przywitani również nowi członkowie Rady.
Skład osobowy Powiatowej Rady Oświatowej, która działać będzie w latach 2019-2023 określa Uchwała nr 31/2019 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 06.02.2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Powiatowej Rady Oświatowej działającej przy Radzie Powiatu Lęborskiego.
Spośród zebranych przedstawicieli nowej kadencji wybrano Przewodniczącego Rady, którym został Pan Jacek Perłak Radny Powiatu Lęborskiego oraz Wiceprzewodniczącego Rady, którym został ponownie Pan Dariusz Karaś przedstawiciel pracodawcy Meyn Polska sp. z o.o.

Radę Oświatową reprezentują następujące osoby:

 1. Alicja Zajączkowska –  Starosta Lęborski,
 2. Edmund Głombiewski –  Członek Zarządu Powiatu Lęborskiego,
 3. Jacek Perłak – Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 4. Jarosław Pruski –  Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 5. Krzysztof Pruszak –  Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 6. Tadeusz Rabka – Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 7. Waldemar Walkusz – Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 8. Ewa Burak – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego
 9. Katarzyna Wach – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
 10. Joanna Sawińska – Majer – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2
 11. Małgorzata Bresler – Dyrektor Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu
 12. Grzegorz Popin – Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych
 13. Artur Obolewski – Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego
 14. Danuta Rybak – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 15. Ewa Głombiewska – przedstawiciel Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 16. Dorota Reszke – przedstawiciel Łebskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 17. Ludwika Jarzembińska – przedstawiciel Lęborskiego Towarzystwa Oświatowego,
 18. Halina Ługowska – przedstawiciel Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
 19. Katarzyna Wetta – przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania
 20. Marzena Klassa – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy
 21. Dolores Wasilewska – przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 22. Agnieszka Redźko – przedstawiciel Gminy Miasto Lębork,
 23. Katarzyna Tabaka – przedstawiciel Gminy Nowa Wieś Lęborska,
 24. Irena Trojańczyk – przedstawiciel Gminy Wicko,
 25. Wioletta Morawiak – przedstawiciel Gminy Miejskiej Łeba,
 26. Mariola Mądra-Nowak – przedstawiciel Gminy Cewice,
 27. Dariusz Karaś – przedstawiciel pracodawcy współpracującego z Zespołem Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku oraz przedstawiciel Pracodawców Pomorza,
 28. Stanisław Wiśniewski – przedstawiciel pracodawcy współpracującego z Zespołem Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu
 29. Jerzy Baranowski – przedstawiciel pracodawcy współpracującego z Powiatowym Centrum Edukacyjnym
 30. Renata Kępińska – przedstawiciel Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości
 31. Franciszek Kowalewski – przedstawiciel Stowarzyszenia Kupców Powiatu Lęborskiego

  https://www.powiat-lebork.com/aktualnosci-3/pierwsze-posiedzenie-powiatowej-rady-oswiatowej-za-nami/