Egzamin mistrzowski

Wymagane dokumenty do egzaminu mistrzowskiego:

 

1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu http://cech.lebork.pl/druki/
2. dokument kwalifikacji zawodowych (świadectwo czeladnicze)
3. dokumenty potwierdzające wymagany okres wykonywania zawodu
4. dokument potwierdzający kwalifikacje pedagogiczne
5. 1 fotografia (podpisana na odwrocie)
6. dowód wpłaty za egzamin (potwierdzenie)

Opłata egzaminacyjna: 1432 zł

Egzamin poprawkowy 50% opłaty
Opłatę za egzamin należy dokonać na nr konta bankowego:
06 1240 3770 1111 0000 4068 0545
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku