Egzamin czeladniczy

Dokumenty składać należy w sekretariacie Cechu po ukończeniu zajęć edukacyjnych
w szkole.

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego w systemie szkolnym:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu http://cech.lebork.pl/druki/
 2. świadectwo ukończenia szkoły zawodowej
 3. umowa o naukę zawodu – kserokopia (w przypadku nauki zawodu u kilku pracodawców, należy dołączyć umowy oraz świadectwa pracy ze wszystkich zakładów)
 4. świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy o zakończeniu praktycznej nauki zawodu http://cech.lebork.pl/druki/
 5. 1 fotografia (podpisana na odwrocie)
 6. dowód wpłaty za egzamin (potwierdzenie)Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego w systemie pozaszkolnym:  
 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu http://cech.lebork.pl/druki/
 2. świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej
 3. umowa o naukę zawodu – kserokopia (w przypadku nauki zawodu u kilku pracodawców, należy dołączyć umowy oraz świadectwa pracy ze wszystkich zakładów)
 4. świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy o zakończeniu praktycznej nauki zawodu http://cech.lebork.pl/druki/
 5. zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego lub oświadczenie pracodawcy o zrealizowaniu programu zasadniczej szkoły zawodowej (kształcenie indywidualne)
 6. 1 fotografia (podpisana na odwrocie)
 7. dowód wpłaty za egzamin (potwierdzenie)

 

Opłaty egzaminacyjne: 761 zł płatne przez pracodawcę.

W 2018 roku podstawą wyliczenia właściwych opłat za egzamin jest kwota 4739,51 zł (wg obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 17 stycznia 2018r)

Opłatę za egzamin należy dokonać na nr konta bankowego
06 1240 3770 1111 0000 4068 0545 w tytule podać nazwisko zdającego ucznia
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku