Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie – poradnik

„Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie – praktyczny poradnik” autor Hanna Teodorowicz, wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013
Poradnik stanowi kompendium wiedzy w zakresie gospodarki odpadami. Wskazuje krok po kroku obowiązki przedsiębiorcy, które pojawiają się na etapie budowy, eksploatacji, zmiany i zakończenia działalności przedsiębiorstwa. Jest to kolejne wydanie poradnika uwzględniające zmiany prawne, które zaszły w okresie od 2011 r. do chwili obecnej. W publikacji zawarto niezbędne terminy, definicje oraz akty prawne.

Strona Ministerstwa Ochrony Środowiska
Na podstronie poświęconej gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi znajdują się m.in. przydatne interpretacje Ministerstwa do ustawy o odpadach

Strona Stowarzyszenia Czystsza Produkcja
Stowarzyszenie od 25 lat zajmuje się promocją ekologicznie czystej produkcji, w tym w ramach Programu Czystszej Produkcji. Wraz z Ministerstwem Gospodarki (Departament Strategii i Analiz) Stowarzyszenie wypracowało Strategię Innowacyjności i Efektywności Gospodarki – działania na rzecz wzrostu efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców.

Ewidencja odpadów – nowe dokumenty

http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/23925_ewidencja_odpadow_nowe_wzory_dokumentow.html