STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W sobotę 10 listopada o godz. 17.00 Starszy Cechu Pan Roman Chmielecki uczestniczył w Uroczystym Capstrzyku Niepodległości pod pomnikiem gen. S. Sosabowskiego, w którym uczestniczyli harcerze lęborskiego hufca ZHP, władze samorządowe. W czasie Capstrzyku został odczytany Apel Poległych oraz wręczono Harcerskie…

GALA CZELADNIKA

Gala Czeladnika zorganizowana po raz czwarty przez Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku 17.10.2018r. W Gali uczestniczyło 87 absolwentów kształcenia w 16 zawodach rzemieślniczych: fryzjer, kucharz, krawiec, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, elektromechanik, elektryk, stolarz, fotograf, cukiernik, piekarz,…

ŚWIATOWY DZIEŃ SYBIRAKA

Jak co roku Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości uczestniczył 17 września przy Pomniku Zesłańcom Sybiru w uroczystości upamiętniającej sowiecką napaść na Polskę w 1939 roku oraz tych, którzy po deportacjach na Sybir w latach 1939-1946 przeżyli gehennę zesłania lub nigdy z…